WELKOM    
PERSMAP
100 JAAR

HOMMAGE
100 jaar
LINKS
INFO

03 aug 1914 geboorte Hendrik Lodewijk Stephaan SLABBYCNK in ouderlijk huis Naaldenstraat E3,  te Brugge, zoon van Henri Joseph Slabbynck, goudborduurder en van Elise Marguerite Marie Pauline Andries.
1919 volgt les in de Sint-Jacobsschool van de "frères" Ezelstraat te Brugge, nadien het middelbaar in de Mariastraat,
1930 volgt een viertal jaren tekenles bij o.a. Florie Aerts (Brugge, 1877-1934) aan de Brugse academie om goudborduurder te worden, leert er Luc Peire kennen. Zij nemen deel aan de opichting van een kunstgroep voor jongeren in het Middenstandshuis, Garenmakt 17 te Brugge.
vanaf 1934
gaat vervolgens naar Sint-Lucasschool te Gent waar ook zijn oudere broer les volgde, daar ontmoet hij terug Luc Peire. Zij krijgen daar les van ondermeer Gerard Hermans en maken zo kennis met het expressionisme. Ook Jozef Lantsoght studeert er architectuur, zodat er algauw een Brugs vriendenclubje ontstaat.
Rik en Luc betrekken samen een klein hoevetje "Het Luizengevecht" te Dudzele, hier blijven ze enkele jaren werken.
30 mar 1935 na procedure bij de rechtbank van eerste aanleg wordt de familienaam van het gezin Henri Slabbynck gewijzigd in Slabbinck,
1935 Met als hobby boogschutter bij de Sint-Sebastiaansgilde van Sint-Pieters-op-den-Dijk, ontmoet vader Slabbinck regelmatig Contant Permeke eveneens  een enthousiaste boogschutter tijdens tornooien. Zo komt Constant te weten dat Herritje, zoals hij Rik Slabbinck noemt, nogal interesse toont voor schilderkunst en zal hem enkele trukken van de foor aanleren. Zijn zoon Paul Permeke zal zelfs een tijdje in het hoevetje bij Rik en Luc intrekken na een dispuut met zijn vader.
1936 Onder initiatief van Permeke eerste groepstentoonstelling te Gent in de Kunst- en Letterkring
1937 Eerste eigen tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten Brussel
1938 Vriend architect Jozef Lantsoght (Brugge, 1912-1988) ontwerpt een schildersatelier, het werd in 1938 gebouwd aan de rand van Brugge langs de steenweg naar Blankenberge, door de grote ramen heeft men er een prachtig zicht op de prachtige poldervlakte
1940 Slabbinck laureaat voor de Prijs van Rome
1941 om aan tentoonstellingen deel te kunnen nemen sluit hij zich aan bij de groep "Apport 41", ook in 1942 en 1943 wordt te Brussel een groepstentoonstelling gehouden.
1943 stuurt terug werken in voor de Prijs van Rome en wordt terug tweede laureaat
1945 tijdens de oorlog werd zijn atelier ingenomen door de duitsers, heel wat werken werden er toen verbrand. In 1945 kon Rik terug zijn atelier gebruiken. Hij verloofde zich met Liliane Neef en een woonhuis werd aangebouwd
rik en Luc Peire worden medestichters van "La Jeune Peintue Belge" op uitnodiging van R. Delevoy
1946 trouwt met Liliane Neef

In Delevoy's boek over "La Jeune Peinture Belge" wordt een hoofdstuk aan Slabbinck gewijd (Rik Slabbinck ou la nostalgie d'un classicisme), deze nostalgie zal niet lang duren want in 1947 nemen zowel Slabbinck als Luc Peire ontslag
1947 komt in contact met Henri-Victor Wolvens en staat in bewondeing om de koloriet in zijn werken, deze ontmoeting zorgt voor een nieuwe ontwikkeling in zijn latere werken
1948 krijgt een studiebeurs voor een stage te Parijs
neemt deel aan de 24ste biennale van Venetië
1949
geboorte van zijn eerste zoon
neemt deel aan groepstentoonstelling "Holland Festival" in het Haagse Gemeentemuseum

tentoonstelling DenHaag 1949
commentaar in Nederlandse krant "De Tijd" van 07 juli 1949
1950
behaalt de landschapsprijs in Santa Margherita en K.N. Elno publiceert een eerste monografie rond Slabbinck
1954
verblijft een drietal maanden in een "mas" van René Lyr in Le Tholonet, het landschap, de kleuren en het kennismaken met werken van Césanne en Renoir zogen voor een vernieuwing in de stijl van de schilder
1956
de Koninklijke Vlaamse Academie organiseert een prijskamp rond "het Stilleven", Slabbinck is laureaat, in Sint-Joost-ten-Node opent hij een tweede atelier
1957
geboorte van zijn tweede zoon, Slabbinck schildert portret van Herman Teirlinck in zijn atelier te Brussel
1958
druk jaar voor de kunstschilder: zetelt in commissie "Klasse voor  de beeldende Kunst" in voorbereiding  tot een omvangrijke  tentoonstelling tijdens Expo 58 waar hij ook zelf aan deelneemt. Tevens aan een groepstentoonstelling "Enkele Belgische kunstenaars sinds Ensor" in het Paleis voor Schone Kunsten, ook aan de Biënale van Venetië zijn er werken aanwezig. Op het einde van 't jaar wordt hij aanvaard als lid van de Koninklijke Academie van Brussel.
1960
eerste tentoonstelling in de Wochenendgalerie Hoheisel te Frankfurt, wordt medeorganisater van de kunstweekends in het kasteel van Driekoningen te Beernem
1961
neemt deel aan een belangijke tentoonstelling in Parijs
7 maart 1963 Tienerklanken VRT:  Onder leiding van Jan Walravens: een jongere ondervraagt Rik Slabbinck,  schilder van portretten, landschappen en stillevens. Link naar Cobra.be home video

tienerklanken 7 maart 1963
foto tienerklanken, Jan Walravens,Rik Slabbinck en de intervieuwende studente

Rik Slabbinck wordt docent figuurschilderen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.
(tot 1979)


1964
Affiche Retrospectieve Slabbinck 1964
www.bruggeinaffiches.be/
Vijfstigste verjaaardag, eerste retrospectieve in het Groeningemuseum in Brugge, uitgave catalogus bewerkt door Fernand Bonneure.
Slabbinck terug op televisie in Tienerklanken "De leerling en de leraar", leerling Veerle Vercauteren beschrijft Slabbinck als leraar. De leraar legt uit hoe hij de techniek van het schilderen overbrengt.

Eind jaren 60 bezochten Simon Vinkenoog en Lies Westenburg (VPRO) zijn atelier in Brugge voor een tv-reportage, die in Nederland werd uitgezonden.
1969
Tentoonstelling in galerie Besser in Keulen, nadien in Frankfurt.
1971
"Ten Huize van Rik Slabbinck"  het gezellige vraaggesprek door professor Joos Florquin, Annie Van Avermaet en Fons Fraeters in dit “Polderhuis”. Link naar Cobra home video
1972
Slabbinck stemt toe om de luxe editie van Emile Verhaeren's "Les Douze Mois" te illustreren met twaalf originele  litho's.
1973
Belangrijke tentoonstelling in de "Galerie des Orfèvres" te Parijs.
1974
uitgave van "De tekeningen van Slabbinck" door Louis Lebeer.
1979
Publicatie monografie ik Slabbinck door Gaby Gyselen.
Catalogus Slabbinck 1979
1987
Ontvangt prijs: Nationaal Werk voor Schone Kunsten.


19 juli 1991
Rik Slabbinck voelt zich onwel, wordt opgenomen in het ziekenhuis en sterft enkele dagen nadien.
1993
affiche retrospectieve Slabbinck 1993
www.bruggeinaffiches.be/
Retrospectieve in  de Garemijnzaal van de Brugse Hallen te Brugge , twee jaar na het overlijden van de Brugse kunstschilder Rik Slabbink (1914-1991).2014
"Hommage 100 jaar Rik Slabbinck" door Davidsfonds Sint-Pieters-op-den-Dijk